دکتر شهاب الدین عزیزی

دکتر شهاب الدین عزیزی
متخصص جراحی فک وصورت
پلاستیک بینی و صورت
استاد دانشگاه
دارای بورد تخصصی جراحی فک و صورت
فلوشیپ لیزر

جراحی فک

الف.جراحی فک بالا
ب.جراحی فک پایین
ج.جنیوپلاستی
د.کندیلکتومی(کورونویدکتومی)
ه.اصلاح ناقرینگی صورت

الف.لیفت شقیقه
ب.لیفت اندوسکوپی
ج.لیفت ابرو
د.مینی لیفت
ه.جراحی غب غب
د.لیفت پیشانی

ایمپلنت و پروتز صورت

ب.پروتز گونه
ج.پروتز زاویه فک
د.پروتز چانه
ه.ایمپلنت زایگوما
و.پیوند استخوانی داخل دهانی
ن.پیوند استخوانی خارج دهانی

تزریق چربی

الف.تزریق چربی
ب.لیپوساکشن غب غب
ج.جراحی پلک بالا(بلفاروپلاستی)
د.جراحی پلک پایین(بلفاروپلاستی)

شکستگی صورت

الف.شکستگی پیشانی و جمجمه
ب.شکستگی فک بالا
ج.شکستگی فک پایین
د.شکستگی بینی
ه.شکستگی گونه

درمان پاتولوژی

الف.کیست های فک
ب.تومورهای خوش خیم فک و سر و گردن
ج.تومورهای بدخیم سر و گردن

درمان بیماران سندرومی و شکاف کام ولب

الف. شکاف لب و کام
ب.پروتز گوش و بینی و چشم